Ako sa efektívne chrániť pred negatívnou energiou ostatných? Odkryte jednoduchý návod!

Odhaľte tajomstvo šťastnejšieho života: Ako sa naučiť odmietnuť negatívnosť a načerpať pozitívnu energiu.

V každodennom živote sme neustále vystavení rôznym energiám, pozitívnym a negatívnym. Či už v práci, s rodinou alebo priateľmi, niekedy sme konfrontovaní s ľuďmi, ktorých negatívna energia ovplyvňuje našu psychickú a fyzickú pohodu. Ak ste citliví na emócie a energie druhých, tento článok je pre vás. Ponúkame vám niekoľko spôsobov, ako lepšie zvládať a jednoducho prestať absorbovať negatívnu energiu iných.

Identifikujte zdroje negatívnej energie

Prvým krokom k zastaveniu absorbovania negatívnej energie od ostatných je identifikácia potenciálnych zdrojov. Môžu to byť určití ľudia, prostredia, nápady alebo situácie, ktoré vo vás vyvolávajú silné negatívne emócie.

 • Ľudia : Niektorí ľudia môžu niesť negatívnu energiu, vedome alebo nevedome. Neustále sa sťažujú, kritizujú ostatných a sú často pesimistické.
 • Prostredia: Preplnené, hlučné alebo stresujúce miesta môžu tiež spôsobiť pocit pohlcovania negatívnej energie.
 • Nápady: Napokon, určité myšlienky alebo presvedčenia môžu tiež vytvárať negatívnu energiu. Napríklad nevedomé pridŕžanie sa myšlienky, že svet je nebezpečné a zlomyseľné miesto, môže viesť k pocitom strachu a neistoty.
Prečítajte si tiež:   Osobnostný test: Zistite, či váš bývalý partner stále k vám niečo cíti, na základe toho, čo vnímate!

Po identifikácii týchto zdrojov sa musíme naučiť účinne sa pred nimi chrániť, aby sme už túto negatívnu energiu neabsorbovali.

Posilnenie energetických bariér

Aby ste prestali absorbovať negatívnu energiu od ostatných, je dôležité posilniť svoju energetickú ochranu. Niekoľko techník môže pomôcť vytvoriť bariéru medzi vami a ľuďmi alebo situáciami nesúcimi negatívnu energiu.

Meditácia a vizualizácia

Meditácia je skvelý spôsob, ako sa zamerať na seba a zvýšiť svoju vlastnú energiu. Navyše, praktizovaním vizualizácie si môžete predstaviť okolo seba ochrannú bublinu, ktorá funguje ako štít proti vonkajším negatívnym energiám.

Hlboké dýchanie

Keď čelíte stresovej situácii alebo negatívnemu človeku, chvíľku sa zhlboka nadýchnite. Hlboké dýchanie pomáha znižovať stres a lepšie zvládať negatívne emócie.

Prečítajte si tiež:   Odhalte tajomstvá svojej osobnosti na základe prvého písmena vášho krstného mena: vzrušujúci test

Pozitívne afirmácie

Pozitívne afirmácie sú frázy, ktoré pravidelne opakujete, aby ste posilnili svoje pozitívne presvedčenia a pôsobili proti negatívnej energii. Napríklad: „Som silný a chránim sa pred všetkými negatívnymi energiami.“

Dávaj na seba pozor

Je nevyhnutné postarať sa o seba, aby ste boli menej zraniteľní voči negatívnym energiám iných. Ide najmä o:

 • Udržujte zdravý životný štýl: doplňte svoje telo výživnými potravinami, doprajte si dostatok spánku a pravidelne cvičte.
 • Zvládajte svoj stres efektívne: začleňte do svojej každodennej rutiny relaxačné praktiky, ako je joga, meditácia alebo masáže.
 • Udržujte dobré vzťahy: obklopte sa starostlivými a pozitívnymi ľuďmi, ktorí vás podporujú a povzbudzujú.

Rozvíjajte svoju emocionálnu inteligenciu

Emocionálna inteligencia vám umožňuje lepšie porozumieť a riadiť svoje emócie, ako aj emócie iných. Rozvíjaním tejto zručnosti budete vedieť lepšie identifikovať a zvládať situácie a ľudí nesúcich negatívnu energiu.

Tu je niekoľko tipov na rozvoj vašej emocionálnej inteligencie:

  1. Uvedomte si svoje vlastné emócie:

Naučte sa identifikovať a jasne vyjadriť, čo cítite.

  1. Naučte sa ovládať svoje emócie:
Prečítajte si tiež:   Odhalte tajomstvá svojej osobnosti na základe prvého písmena vášho krstného mena: vzrušujúci test

Keď identifikujete negatívnu emóciu, venujte chvíľu jej pochopeniu a zistite, ako na ňu konštruktívne reagovať.

  1. Rozvíjajte empatiu:

Vžite sa do kože iných ľudí, aby ste lepšie pochopili ich emócie a potreby.

  1. Efektívne riadiť vzťahy:

Naučte sa asertívne komunikovať, počúvať ostatných a spolupracovať pri riešení konfliktov k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Minimalizujte vystavenie negatívnym zdrojom energie

Je dôležité snažiť sa čo najviac minimalizovať pôsobenie ľudí a situácií, ktoré generujú negatívnu energiu. Tu je niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť:

 • Obmedziť kontakt: Slušne ustúpte alebo sa vyhýbajte ľuďom, o ktorých viete, že vyžarujú negatívnu energiu.
 • Zmeniť prostredie: Ak sa vám nejaké miesto zdá obzvlášť zaťažujúce, skúste ho opustiť alebo tam stráviť menej času.
 • Nájdite si čas pre seba: Doprajte si pravidelné chvíle samoty, aby ste si dobili baterky a odpútali sa od negatívnej atmosféry.
 • Použite rozlišovaciu schopnosť: Nenechajte sa ovplyvniť negatívnymi názormi iných a myslite na seba.

Aplikovaním týchto tipov budete môcť lepšie chrániť svoju energiu a chrániť sa pred negatívnym vplyvom iných ľudí a situácií v každodennom živote.

Photo of author
O autorovi, Kamila Vargová
Zaujímam sa o psychológiu a svoj čas trávim hľadaním nových intelektuálnych výziev, aby som si precvičil myseľ a zároveň si oddýchol.
Úvodná stránka » Psychológia » Ako sa efektívne chrániť pred negatívnou energiou ostatných? Odkryte jednoduchý návod!