Ako získať kontrolu nad narcistickými zvrhlíkmi: najúčinnejšia technika

"Rozkrývame taktiky manipulácie: Ako narcistickí zvrhlíci ovládajú svoje obete a ako sa im môžete účinne brániť."

Narcistickí zvrhlíci sú často popisovaní ako jednotlivci s neustálou potrebou kontroly nad ostatnými. Používajú rôzne techniky, aby získali kontrolu nad svojimi obeťami a dosiahli svoj cieľ. Medzi týmito stratégiami nájdeme jednu obzvlášť účinnú a zničujúcu: mentálnu a emocionálnu manipuláciu.

Mechanizmus manipulácie u narcistického zvrhlíka

Manipulácia je mocný nástroj, ktorý narcistický zvrhlík používa na presadenie svojej autority a podriadenie obete svojim želaniam. Na dosiahnutie tohto cieľa implementuje rôzne mechanizmy:

 • Klamstvočo mu umožňuje zmeniť realitu v očiach svojej obete a skryť svoje skutočné úmysly.
 • Vinaaby bola obeť zodpovedná za vzniknuté problémy, a tak ospravedlnila svoj urážlivý postoj.
 • Projekciaktorá spočíva v pripisovaní vlastných chýb alebo slabostí iným.
 • Šikanovaniečím zvrhlík naznačuje, že by sa mohol uchýliť k násiliu, ak by ho neposlúchli.
 • Dezorientáciaprostredníctvom ktorej mätie obeť tým, že často mení správanie a je nepredvídateľná.
Prečítajte si tiež:   Zistite svoj dominantný uhol pohľadu: Prvý element, ktorý uvidíte v tomto teste vizuálnej osobnosti, vám ho odhalí

Implementácia manipulácie vo vzťahu

Aby narcistický zvrhlík uspel v manipulácii so svojou obeťou, musí si najprv získať ich dôveru. Aby to dosiahol, vo fáze dobývania neváha nasadiť zvodnú a milú fasádu. Akonáhle je obeť pod jeho kúzlom, začne mu postupne vštepovať svoje manipulatívne stratégie.

Zvodný aspekt narcistického zvrhlíka

Na začiatku vzťahu je narcistický zvrhlík často priateľský a pozorný. Snaží sa potešiť a byť ocenený, čím prejavuje veľkú zjavnú empatiu. Tento postoj vytvára vo svojej obeti pocit bezpečia a pohody, čo prispieva k rozvoju citových väzieb.

Posun v manipulácii

Keď si narcistický perverzník získa dôveru svojej obete, náhle zmení svoje správanie. Odhaľuje svoju zvodnú fasádu, aby odhalil svoju skutočnú urážlivú povahu. Odvtedy sa implementujú manipulačné techniky s cieľom kontrolovať život a voľby obete.

Prečítajte si tiež:   Ako prekonať 7 emocionálnych blokád pre dosiahnutie skutočného osobného rozvoja?

Dôsledky manipulácie na obete

Duševná a emocionálna manipulácia, ktorú vykonáva narcistický perverz, má často ničivé následky na zdravie a psychickú rovnováhu obete:

 • Strata sebaúctyspôsobené neustálou kritikou, očierňovaním a ponižovaním.
 • Pocit bezmocnostiktorá vyplýva z kontroly vykonávanej nad všetkými aspektmi života obete
 • Úzkosť a depresiapriame dôsledky toxickej klímy vzniknutej vo vzťahu.
 • Utiahnutie sa do sebaspojené s progresívnou izoláciou zavedenou narcistickým zvrhlíkom.
 • Poruchy spánkuv dôsledku prežívaného chronického stresu.
 • Zdravotné problémykvôli početným vnútorným konfliktom a psychickému vyčerpaniu.

Ako sa chrániť pred manipuláciou narcistických zvrhlíkov?

Aby ste unikli zákernej manipulácii narcistických zvrhlíkov, je nevyhnutné uvedomiť si ich modus operandi a naučiť sa ich rozpoznať. Tu je niekoľko spôsobov, ako sa chrániť:

Prečítajte si tiež:   Zistite svoj dominantný uhol pohľadu: Prvý element, ktorý uvidíte v tomto teste vizuálnej osobnosti, vám ho odhalí

Identifikujte varovné signály

Je dôležité venovať pozornosť charakteristickým signálom manipulatívneho správania. Napríklad :

 • protichodné alebo nejednoznačné vyhlásenia;
 • nedostatok skutočnej empatie;
 • odmietnutie uznať svoje chyby;
 • tendencia obviňovať a kritizovať iných.

Udržujte emocionálny odstup

Nepodľahnutie kúzlu narcistického zvrhlíka od začiatku vzťahu môže zabrániť prílišnej emocionálnej angažovanosti a minimalizovať tak účinok jeho manipulácie. To zahŕňa prácu na sebe, aby ste posilnili svoju sebaúctu a rozvíjali sebadôveru.

Stanovte si pevné hranice

Pri konfrontácii s manipulatívnym jednotlivcom je nevyhnutné stanoviť jasné a nemenné hranice. Odmietnuť neprijateľné a byť pevný vo svojich rozhodnutiach vám umožňuje zachovať si autonómiu a minimalizovať možnosti manipulácie.

Poraďte sa s odborníkom

V prípade pochybností alebo ťažkostí opustiť toxický vzťah s narcistickým zvrhlíkom sa odporúča vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie, ako je psychológ alebo terapeut, ktorý môže poskytnúť súcitné počúvanie a dobrú radu.

Zoči-voči manipulácii narcistických zvrhlíkov zostáva najlepšou zbraňou poznanie a ostražitosť. Uznanie ich stratégií a zodpovedajúce konanie vám umožní chrániť sa a získať späť svoju slobodu.

Photo of author
O autorovi, Kamila Vargová
Zaujímam sa o psychológiu a svoj čas trávim hľadaním nových intelektuálnych výziev, aby som si precvičil myseľ a zároveň si oddýchol.
Úvodná stránka » Psychológia » Ako získať kontrolu nad narcistickými zvrhlíkmi: najúčinnejšia technika