IQ test: ako vytvoriť 7 trojuholníkov presunutím dvoch zápaliek? Pokúste sa prejsť touto výzvou za menej ako 35 sekúnd

Hádanky a hlavolamy sú neoddeliteľnou súčasťou módnych intelektuálnych výziev na internete a sociálnych sieťach. Test IQ alebo inteligenčný kvocient je dôležitým nástrojom na posúdenie úrovne chápania a inteligencie človeka. V tejto úlohe je cieľom vytvoriť 7 trojuholníkov presunutím iba 2 zápaliek za menej ako 35 sekúnd. Ste pripravení prijať túto výzvu? Tak poďme!

Test IQ je štandardizovaná metóda merania intelektuálnej úrovne a kognitívnych schopností človeka. Používa sa na identifikáciu silných a slabých stránok ľudí a na posúdenie ich potenciálu, ako aj na vytvorenie mentálnych profilov.

Testy IQ sa môžu používať na rôzne účely, napríklad na vzdelávanie, výber povolania alebo školské poradenstvo. Výsledky možno porovnať s priemernými výsledkami pre pohlavie a vek. Okrem toho môžu pomôcť odhaliť skryté talenty a predchádzať určitým ťažkostiam v učení alebo osobnom rozvoji.

IQ test: Presuňte 2 zápalky a získajte 7 trojuholníkov

Stránka IQ testy sú metódou merania ľudskej inteligencie, ktorá zahŕňa riešenie hádaniek a úloh. Príkladom je úloha presunúť 2 zhody vopred definovaného vzoru a získať 7 trojuholníkov. V tomto prípade musí hráč hľadať a nájsť spôsob, ako zmeniť polohu zápaliek tak, aby vytvorili presne 7 trojuholníkov. Problém spočíva v tom, že sú povolené len 2 ťahy a zápasy sa nemôžu strihať ani spájať.

IQ test _ presunúť 2 zápalky a vytvoriť 7 trojuholníkov
IQ test: Presuňte 2 zápalky a vytvorte 7 trojuholníkov

Toto cvičenie je skvelým spôsobom, ako stimulovať logické myslenie, kreativitu a schopnosť riešiť problémy. Tieto cvičenia sú veľmi prospešné najmä pre mladých ľudí, pretože pomáhajú zlepšovať ich analytické a kognitívne schopnosti. Okrem toho sa pri riešení takýchto úloh učíme pracovať v tíme a kriticky myslieť.

Na dosiahnutie úspechu v takejto úlohe je najdôležitejšia koncentrácia. Musíte si nájsť čas na preskúmanie rôznych možností a otestovať každú z nich, aby ste našli riešenie. Dobrá stratégia je potrebná aj na vyriešenie hádanky v dvoch ťahoch. Trpezlivosť a organizovanosť sú preto základnými vlastnosťami pre zvládnutie tohto typu IQ testu.

Riešenie testu IQ

Gratulujeme všetkým, ktorí v tejto výzve uspeli! Museli ste presunúť 2 zápalky v pravom dolnom rohu, ako je znázornené na obrázku.

IQ test _ presunúť 2 zápalky a vytvoriť 7 trojuholníkov - riešenie
Riešenie

Toto riešenie nebolo zrejmé a ja vám ďakujem, že ste ho našli po chvíli premýšľania. Neváhajte a podeľte sa o túto výzvu so svojimi priateľmi a rodinou na sociálnych sieťach, aby sa ju pokúsili vyriešiť!

Photo of author
O autorovi, Kamila Vargová
Zaujímam sa o psychológiu a svoj čas trávim hľadaním nových intelektuálnych výziev, aby som si precvičil myseľ a zároveň si oddýchol.
Úvodná stránka » IQ test » IQ test: ako vytvoriť 7 trojuholníkov presunutím dvoch zápaliek? Pokúste sa prejsť touto výzvou za menej ako 35 sekúnd