Objavte, prečo je plnenie nádrže až po okraj škodlivé!

Rozoberieme si dôsledky plnej nádrže: od rizík pre vaše auto až po dopad na životné prostredie.

Možno ste ako väčšina ľudí, ktorí si myslia, že najlepšie je natankovať vozidlo, kým nie je nádrž úplne plná. Vedeli ste však, že existuje niekoľko dôvodov, prečo naplniť nádrž až po okraj môže byť zlý nápad? V tomto článku poukážeme na niektoré z týchto dôvodov a vysvetlíme, prečo je niekedy lepšie netlačiť plynomer úplne nahor.

Potenciálne nebezpečenstvo pre vaše vozidlo

Pretlak v nádrži

Plynová nádrž naplnená po okraj môže spôsobiť nadmerný tlak vo vnútri nádrže, hlavne keď je horúco a benzín sa rozpína. Tento pretlak môže viesť k mechanickým problémom, ako je únik pary alebo v extrémnych prípadoch dokonca prasknutie nádrže. Aby ste predišli týmto problémom, odporúča sa nenaplniť nádrž úplne, ale nechať priestor, aby sa benzín roztiahol.

Prečítajte si tiež:   Odhalili sme: Ktorá časť vášho sedadla v MHD je pravým rajom pre bacily?

Činnosť emisného systému

Väčšina moderných vozidiel je vybavená a Systém odparovania (EVAP) ktorý zhromažďuje benzínové výpary a bráni ich úniku do atmosféry. Ak naplníte nádrž až po okraj, môže to spôsobiť pretečenie benzínu do systému EVAP, čo môže viesť k poškodeniu motora a problémom s výkonom. Okrem toho porucha v systéme EVAP môže tiež spôsobiť rozsvietenie kontrolky „Check Engine“ na vašej prístrojovej doske.

Environmentálne a zdravotné riziká

Škodlivé emisie pár

Keď je nádrž preplnená, existuje zvýšené riziko emisií škodlivé benzínové výpary vo vzduchu. Tieto výpary majú negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia a môžu prispievať k tvorbe smogu a globálnemu otepľovaniu. Okrem toho môže mať vdychovanie týchto výparov nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, vrátane zhoršenia dýchacích a srdcových problémov.

Prečítajte si tiež:   Ako dosiahnuť zdravé nechty: 9 chýb, ktorým by ste sa mali vyhnúť

Rozliatie benzínu

Preplnená nádrž môže tiež zvýšiť riziko náhodného rozliatia paliva., či už na pumpe alebo počas jazdy. Únik benzínu predstavuje nebezpečenstvo pre životné prostredie, pretože kontaminuje pôdu a podzemné vody a ohrozuje miestnu flóru a faunu. Sú tiež nebezpečné pre okoloidúcich kvôli riziku chemickej expozície a samovznietenia.

Ako sa vyhnúť naplneniu nádrže až po okraj?

Ak chcete minimalizovať riziká spojené s plnením plynovej nádrže až po okraj, môžete prijať nasledujúce osvedčené postupy:

  • Nechajte priestor na rozšírenie podstaty: Vyhnite sa úplnému naplneniu nádrže a zastavte ju skôr, ako sa čerpadlo automaticky zastaví. To umožní dostatok priestoru na expanziu benzínu bez toho, aby došlo k nadmernému tlaku v nádrži.
  • Venujte pozornosť signálom čerpadla: Pri dopĺňaní paliva buďte opatrní a nenúťte čerpadlo, aby pokračovalo v dodávke benzínu po jeho zastavení. To vám pomôže vyhnúť sa náhodnému pretečeniu a rozliatiu benzínu.
  • Udržujte svoj systém EVAP v dobrom stave: Pravidelne kontrolujte fungovanie vášho systému EVAP a udržiavajte ho podľa odporúčaní výrobcu. Zdravý systém EVAP vám pomôže obmedziť škodlivé emisie a udržať zdravie vášho vozidla.
  • Na doplnenie paliva uprednostnite chladnejšie počasie: Ak je to možné, snažte sa načerpať vodu skoro ráno alebo neskoro večer, keď sú teploty zvyčajne nižšie. Tým sa zníži expanzia benzínu a obmedzí sa riziko pretlaku v nádrži.
Prečítajte si tiež:   Ako dosiahnuť zdravé nechty: 9 chýb, ktorým by ste sa mali vyhnúť

Prijatím týchto osvedčených postupov môžete pomôcť zachovať svoje vozidlo, chrániť životné prostredie a starať sa o svoje zdravie a zároveň sa vyhnúť problémom spojeným s plnením nádrže až po okraj.

Photo of author
O autorovi, Kamila Vargová
Zaujímam sa o psychológiu a svoj čas trávim hľadaním nových intelektuálnych výziev, aby som si precvičil myseľ a zároveň si oddýchol.
Úvodná stránka » Novinky » Objavte, prečo je plnenie nádrže až po okraj škodlivé!