Tri moderné závislosti, ktoré sú nebezpečnejšie, ako si myslíte

Odhalte tajomstvo týchto moderných závislostí: ako nás môžu ovplyvniť a ako sa im môžeme vyhnúť.

V dnešnej dobe naša spoločnosť čelí veľkému množstvu problémov so závislosťou. Zatiaľ čo určité závislosti sú dobre známe, napríklad závislosti od alkoholu alebo drog, existujú aj iné, diskrétnejšie, no rovnako znepokojujúce závislosti, ktoré často ignorujeme. V tomto článku budeme skúmať tri moderné závislosti ktoré možno považovať za obzvlášť nebezpečné a o ktorých si nemusíte byť vedomí.

1. Závislosť na sociálnych sieťach

Nadmerné používanie sociálnych sietí ako napr Facebook, Instagram, Twitter alebo TikTok môže u niektorých ľudí spôsobiť skutočnú závislosť. Je nutkavá potreba konzultovať a používať tieto platformy na udržanie si virtuálneho obrazu, zisťovanie najnovších správ od priateľov alebo jednoducho vyplnenie prázdneho miesta v osobnom živote.

Prečítajte si tiež:   Zistite, aké tajomstvá ukrýva vaša duša! Ktorý nákres si všimnete ako prvý vám to prezradí.

Psychologické následky

Závislosť na sociálnych sieťach môže mať významné dôsledky na duševné zdravie jednotlivcov. V skutočnosti môže spôsobiť úzkostné poruchy, pokles sebavedomia a dokonca aj depresiu. Táto závislosť tiež vytvára začarovaný kruh: čím viac využívame sociálne siete, aby sme sa cítili lepšie, tým viac pociťujeme potrebu.

Riziká pre fyzickú pohodu

Na fyzickej úrovni môže spôsobiť trávenie dlhých hodín pred obrazovkou konzultovaním rôznych sociálnych sietí poruchy pohybového aparátu, ako je bolesť chrbta alebo zápästia. Okrem toho sedavý životný štýl spojený s týmto správaním môže tiež zvýšiť riziko kardiovaskulárnych ochorení a obezity.

2. Pracovná závislosť

Pracovná závislosť, tiež tzv workoholizmus, je v našej modernej spoločnosti čoraz rozšírenejším fenoménom. Dotknuté osoby majú problém odpojiť sa od svojej profesionálnej činnosti a neustále sa cítia pod tlakom, aby boli vždy efektívnejší.

Prečítajte si tiež:   Ako rozpoznať skrytú emocionálnu labilitu? Odpovede, ktoré by vás mohli prekvapiť!

Dôsledky na sociálne vzťahy

Osoba trpiaca závislosťou od práce bude mať tendenciu opustiť svoj osobný život v prospech svojej práce. Ich vzťahy s blízkymi sa preto môžu rýchlo zhoršiť, čo vedie k sociálna izolácia čo môže byť škodlivé pre duševné zdravie. V niektorých prípadoch to môže dokonca viesť k výrazným emocionálnym alebo rodinným konfliktom.

Nebezpečenstvo pre fyzické zdravie

Workoholizmus môže poškodiť aj fyzické zdravie zúčastnených jedincov. Ľudia závislí od práce sú skutočne často vystavení chronická úroveň stresu, čo môže spôsobiť bolesti hlavy, gastrointestinálne problémy, poruchy spánku a kardiovaskulárne ochorenia. Navyše nedostatok času venovaného relaxácii a koníčkom môže tieto problémy zvýrazniť.

3. Závislosť na online nakupovaní

So vznikom platforiem elektronického obchodu sa online nákupy stali každodennou činnosťou veľkého počtu jednotlivcov. V niektorých prípadoch sa táto prax môže zmeniť na závislosť, ktorá núti postihnutých nakupovať nutkavo a iracionálne.

Prečítajte si tiež:   Ako rozpoznať skrytú emocionálnu labilitu? Odpovede, ktoré by vás mohli prekvapiť!

Nebezpečenstvo pre duševné zdravie

Závislosť na online nakupovaní môže byť obzvlášť škodlivá pre duševné zdravie jednotlivcov. V skutočnosti sa často spája s pocit hanby, alebo dokonca pocit viny, ktorý môže spôsobiť úzkostné alebo depresívne poruchy. Okrem toho môže táto závislosť súvisieť aj so zvýšenou potrebou spoločenského uznania, s prchavým pocitom blaha po každom nákupe.

Finančné riziká

Závislosť od nakupovania cez internet so sebou nesie aj značné finančné riziká. Nadmerné a impulzívne míňanie môže rýchlo spôsobiť dlhové ťažkosti, ktorý povzbudzuje niektorých jednotlivcov, aby si vzali spotrebný úver alebo bankový úver na podnecovanie svojej závislosti. Z dlhodobého hľadiska to môže viesť k vážnym problémom s platobnou neschopnosťou alebo v najvážnejších prípadoch k súdnym žalobám.

Zdá sa, že moderné závislosti predstavujú mnohé nebezpečenstvá pre naše zdravie a pohodu. Je preto nevyhnutné zostať ostražití voči tomuto nutkavému správaniu a prijať vhodné mechanizmy na ich predchádzanie alebo prekonanie.

Photo of author
O autorovi, Kamila Vargová
Zaujímam sa o psychológiu a svoj čas trávim hľadaním nových intelektuálnych výziev, aby som si precvičil myseľ a zároveň si oddýchol.
Úvodná stránka » Psychológia » Tri moderné závislosti, ktoré sú nebezpečnejšie, ako si myslíte