Tu sú štyri zamilované štýly pripútania: ako ich identifikovať a objaviť ten svoj?

Láska je komplexná oblasť, ktorá vyvoláva množstvo otázok a zahŕňa množstvo premenných. Medzi týmito prvkami štýly pripútanosti zaujímajú ústredné miesto a majú významný vplyv na naše romantické vzťahy. Existujú štyri hlavné štýly pripojenia, ktoré sa líšia svojimi špecifickými vlastnosťami a pôvodom. V tomto článku vás pozývame, aby ste objavili tieto rôzne štýly príloh, ako ich identifikovať, ako aj spôsoby, ako rozpoznať svoj vlastný štýl.

Čo je to štýl prílohy?

Štýl pripútanosti je spôsob, akým sa správame k iným, najmä k našim romantickým partnerom. Tento koncept pochádza z teórie pripútanosti, ktorú vyvinul psychoanalytik John Bowlby v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Podľa tejto teórie je naša pripútanosť ovplyvnená našimi skorými skúsenosťami s našimi postavami pripútanosti (zvyčajne našimi rodičmi), čo potom formuje spôsob, akým prežívame citové vzťahy v dospelosti.

Štýl pripútanosti človeka sa môže prejaviť v jeho správaní, emóciách a myšlienkach. Výskumníci identifikovali štyri odlišné štýly pripútania: bezpečný, úzkostný, vyhýbavý a dezorganizovaný.

Prečítajte si tiež:   7 prekvapujúcich fráz, ktoré často používajú ľudia s vysokou intelektuálnou úrovňou

Štyri zamilované štýly pripojenia

Bezpečné pripevnenie

Asi 50 až 60 % dospelých má a bezpečný štýl pripevnenia. Ľudia s týmto štýlom majú vo všeobecnosti vysokú sebaúctu a úctu k druhým, vyhovuje im intimita a dôverujú svojim partnerom. Na romantické vzťahy sa pozerajú ako na zdroj útechy a dokážu konštruktívne riešiť konflikty. Bezpečná pripútanosť má tendenciu podporovať stabilné a uspokojivé vzťahy.

Tu sú štyri zamilované štýly pripútania: ako ich identifikovať a objaviť ten svoj
Tu sú štyri zamilované štýly pripútania: ako ich identifikovať a objaviť ten svoj

Úzkostná pripútanosť

Úzkostná pripútanosť postihuje približne 20 % dospelých. Tí, ktorí prejavujú tento štýl, sú často zaujatí strachom z odmietnutia alebo opustenia. Môžu byť mimoriadne citlivé na signály od partnera a potrebujú neustále uisťovanie o partnerovej náklonnosti. Ľudia s úzkostnou väzbou majú tiež tendenciu byť menej autonómni a viac závislí.

Vyhýbajúca sa pripútanosť

Asi 25 % dospelých patrí do skupiny o vyhýbavá pripútanosť. Títo jedinci majú problémy s vytváraním a udržiavaním úzkych spojení s ostatnými. Cenia si svoju nezávislosť a autonómiu a majú tendenciu vyhýbať sa citovej intimite. Ľudia s vyhýbavou väzbou často pripisujú romantickým vzťahom malý význam a môžu ich ukončiť bez toho, aby zažili veľké emocionálne utrpenie.

Prečítajte si tiež:   Zistite svoj skutočný životný účel: Vyberte si jedno vajíčko a odhalte tajomstvo

Dezorganizovaná príloha

THE neorganizovaný štýl pripojenia, ktorá postihuje asi 5 % dospelých, sa vyznačuje zmesou úzkosti a vyhýbavosti. Títo ľudia môžu oscilovať medzi zúfalým hľadaním náklonnosti a strachom z intimity. Majú ťažkosti s nadväzovaním stabilných vzťahov a často zažívajú veľký emocionálny zmätok.

Ako identifikovať svoj vlastný štýl pripojenia?

Poznanie a pochopenie vášho štýlu pripútanosti môže byť veľmi užitočné pri rozvíjaní harmonických a uspokojujúcich romantických vzťahov. Tu je niekoľko spôsobov, ako rozpoznať svoj vlastný štýl:

  1. Sledujte svoje správanie v láske: Venujte pozornosť tomu, ako komunikujete so svojimi partnermi a aké sú vaše reakcie na rôzne romantické situácie (konflikty, chvíle intimity atď.). To vám môže poskytnúť prehľad o vašom štýle prílohy.
  2. Spomeňte si na svoje minulé skúsenosti: Vzťahy, ktoré sme zažili v detstve a počas celého života, môžu ovplyvniť spôsob, akým milujeme. Zamyslite sa nad svojimi skorými postavami pripútanosti a o tom, ako ovplyvnili vaše emócie a správanie voči ostatným.
  3. Spojte sa so svojimi presvedčeniami a hodnotami: Vaše osobné názory na lásku a vzťahy môžu tiež odrážať váš štýl pripútania. Napríklad, ak si vysoko ceníte nezávislosť a autonómiu, môže to byť znak vyhýbavej pripútanosti.
Prečítajte si tiež:   7 prekvapujúcich fráz, ktoré často používajú ľudia s vysokou intelektuálnou úrovňou

Pochopenie štýlov príloh iných

Je tiež dôležité rozpoznať a rešpektovať štýl pripútania vášho partnera. Tu je niekoľko tipov, ako lepšie pochopiť a priblížiť rôzne štýly:

  • Bezpečná príloha: Ak má váš partner bezpečnú väzbu, je pravdepodobné, že bude otvorený dialógu a bude schopný pokojne zvládať konflikty. Podporujte úprimnú komunikáciu a snažte sa udržiavať vyvážený vzťah medzi nezávislosťou a intimitou.
  • Úzkostná pripútanosť: Ľudia s úzkostnou pripútanosťou potrebujú istotu a náklonnosť. Snažte sa byť trpezliví a chápaví voči ich strachom a obavám a pravidelne im poskytujte prejavy lásky a podpory.
  • Vyhýbajúca sa pripútanosť: Počúvanie a rešpektovanie osobného priestoru vášho partnera je nevyhnutné, ak ste vo vzťahu s niekým s vyhýbavou pripútanosťou. Dajte mu čas, aby sa cítil sebaisto a nevynucujte si emocionálnu intimitu.
  • Neorganizovaná príloha: Partneri s dezorganizovanou väzbou môžu potrebovať odbornú pomoc, aby prekonali svoj emocionálny zmätok a vytvorili stabilnejšie romantické vzťahy. Buďte trpezliví a povzbudzujte ich, aby v prípade potreby vyhľadali túto pomoc.

V konečnom dôsledku, uvedomenie si rôznych štýlov pripútania v láske a rozpoznanie svojho vlastného vám môže pomôcť hlbšie pochopiť vaše potreby a potreby vášho partnera. To vám uľahčí orientáciu v zložitom svete romantických vzťahov a umožní vám vytvárať plnohodnotnejšie a trvalejšie spojenia.

Photo of author
O autorovi, Kamila Vargová
Zaujímam sa o psychológiu a svoj čas trávim hľadaním nových intelektuálnych výziev, aby som si precvičil myseľ a zároveň si oddýchol.
Úvodná stránka » Psychológia » Tu sú štyri zamilované štýly pripútania: ako ich identifikovať a objaviť ten svoj?